19 thoughts on “Pink Dogwood

  1. Cái hồn quê trong Bùi Xuân làm cho người ta dễ nhận ra – anh mang nó đi lang thang trên đường phố rất chân quê không cố làm cho ra dáng vẻ thị thành. Có lẽ ai đã gặp Bùi Xuân khi đọc thơ anh càng thấy cái hồn quê ấy trải ra trên trang viết giản dị chân chất như những hàng chum đứng đợi mưa như người “mẹ đem hong đôi thúng/ buổi mai nắng vàng au/ con ngồi chơi rải sỏi/ bông bí rụng trên đầu”… Tôi xin chia sẽ website của Nhà thơ Bùi Xuân http://vansudia.net
    https://plus.google.com/photos/